Posted in noord woning te koop wk 51 - 2018

Woning

Woning, Bruynzeel, 130m², eigendomsperceel, 374m², Jacob Marisstr., Tourtonne, € 66.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in noord woning te koop wk 51 - 2018

Splitlevel woning

Splitlevel woning, op hoekperceel, hk. George Hindoriestr. / André De Vriesstr., omg. Noord, P.N.O.T.K. . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in noord woning te koop wk 51 - 2018

Laagbouw woning

Laagbouw woning, Pangkoekoewiristr., Charlesburg, € 90.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in noord woning te koop wk 51 - 2018

Hoogbouw woning

Hoogbouw woning, met eig.perc., 4slk. met AC, 2x woonkamer met AC, 2x nieuwe keukens, voor bewoning of als zakenpand, Anamoestr. omg. Boomskreek . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in noord woning te koop wk 51 - 2018

Loods

Loods, met moderne kantoor, eigendomperceel, 1500m², 20m br., zijstr. Ringweg, 50m verwijderd van Charlesburg . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.Posted in noord woning te koop wk 51 - 2018

Woning

Woning, b.opp.: 2.135m², perc.opp.: 1.400m², Mahonylaan / Wilhelminastr., Noord . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in noord woning te koop wk 51 - 2018

Flatwoning

Flatwoning, 150m², luxe, eig. perc., 2 slk., 1 masterroom, met alle voorzieningen aanw., Noord, (Morgenstond), € 97.500 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in noord woning te koop wk 51 - 2018

Woning

Woning, w.opp.: 450m², 3slk., x 2.5badk., perceel opp.: 875m², grondhuur, Arthur Hermelijnstr., vr.pr. € 380.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in noord woning te koop wk 51 - 2018

Woning

Woning, w.opp.: 250m², 3slk., 2x badk, perc.opp.: 1.140m², Pelikananstr., Noord, vr.pr. € 290.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in noord woning te koop wk 51 - 2018

Villa

Villa, 285m², perceel, 530m², Motmug / hk. Houtbijlstr., Geyersvlijt, vr.pr. € 199.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.