Posted in centrum percelen wk 3 - 2019

Bedrijfsperceel

Bedrijfsperceel, 890m², kleine werkplaats erop, in zakenbuurt, Kankantriestr. 34, naast de grote moskee, begint a/d Kankantriestr. en eindigt a/d Dominekreek, 2 ingangen en of uitgangen, perc. is leeg op te leveren, vr.pr. € 300.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in centrum percelen wk 3 - 2019

Percelen

Percelen, (2), 1438m², naast elkaar, nutsvoorz. aanw., a/d kleine Saramacastr., langs de Sur.riv., € 500.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in centrum percelen wk 3 - 2019

Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, 248m², br.11.5m, hoofdweg Zwartenhovenburgstr., omg. Hogestr., € 135.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in centrum percelen wk 3 - 2019

Perceel

Perceel, met zakenpand, 3200m² ha, pand 2100m², 500 KVA stroom, Industrieweg Noord . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in centrum percelen wk 3 - 2019

Perceel

Perceel, 600m², Hardoarweg, Centrum, vr.pr. € 48.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.Posted in centrum percelen wk 3 - 2019

Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, 2007,91m², met gebouw, Keizerstr. naast Kromme Elleboogstr. . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in centrum percelen wk 3 - 2019

Grondhuurperceel

Grondhuurperceel, ± 820m², perceel omrasterd door beton en steen, 3m hoog, Oemrawsinghstraat, omg. Olympisch Comite, Andre Kamperveen, Noordzijde, vr.pr. € 60.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in centrum percelen wk 3 - 2019

Perceel

Perceel, met zakenpand, voor Notaris en Advocaten kantoren, Prins Hendrikstr. . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in centrum percelen wk 3 - 2019

Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, 1708m², dubbele perceel, met opstallen, Keizerstr., vr.pr. € 250.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in centrum percelen wk 3 - 2019

Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, 1046m² (11.30m x 92.51m), met opstallen, Keizerstr., vr.pr. € 125.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.