Posted in zorg en hoop percelen wk 13 - 2019

Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, 2650m², br. 60m, Tammenga, € 190.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in zorg en hoop percelen wk 13 - 2019

Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, ± 850m², afdeling 1 sectie Uitvlugt, omg. Tammenga Proj., l/w/tel. aanw., vr.pr. € 36.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in zorg en hoop percelen wk 13 - 2019

Eigendomspercelen

Eigendomspercelen, (3), 601m², Cocobiacoweg, Uitvlugt, elk € 30.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in zorg en hoop percelen wk 13 - 2019

Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, 351m², Jacob Kondrestr., € 32.500 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in zorg en hoop percelen wk 13 - 2019

Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, ±360m², bouwrijp, kokers geplaatst, licht / water aanw., a/d Osembolaan, Z&H, vr.pr. € 49.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.Posted in zorg en hoop percelen wk 13 - 2019

Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, 507m², Sint Martinstr., zijstr. Evitastr., Kasabaholo, $ 27.500 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in zorg en hoop percelen wk 13 - 2019

Blootperceel

Blootperceel, 826m², eigendom, Jacobkondrestr., € 65.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in zorg en hoop percelen wk 13 - 2019

Perceel

Perceel, 1.512m², Pramakalaan, Uitvlugt, vr.pr. € 206.500 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in zorg en hoop percelen wk 13 - 2019

Perceel

Perceel, 1.423m², Kasabaholoweg, perceel no 1, Uitvlugt, vr.pr. € 215.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.

Posted in zorg en hoop percelen wk 13 - 2019

Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, 380 m², met 2 woningen, van Idsingastr., € 195.000 . Klik hier om een abonnement te nemen voor de contactgegevens.