Grondhuurpercelen

Grondhuurpercelen, 2x verl. Pronkweg (Commewijne), samen groot 1761.76 m², Volledig opgehoogd en bouwrijp gemaakt. Gesloten riolering over de volle breedte van het terrein InU-vorm gestorte fundering voor omrastering.Tevens ook gestort fundering voor pompstation. Alle milieu enexploitatievergunningen aanwezig. Beste locatie voor servicestation. . Klik hier om de krant te kopen.

Delen ...
Share on Facebook
Facebook